top of page

Holoterapik Nefes Çalışması Nedir?

Güncelleme tarihi: 25 Eyl 2020

"Nefes ile bilinçaltı çalışmaları"


Bilinçaltı nefes çalışması, yani Holoterapi, kişilerin fiziksel ve ruhsal bütünlüğe ulaşmasını sağlayan tamamlayıcı bir çalışmadır. Holoterapide  uygulanan nefes alışverişleri , sınırların aşılmasını, kalıpların  yıkılmasını, bugünümüze hizmet etmeyen kayıtların dönüştürülmesini sağlayarak  anlayış ve bilinç seviyesinin yükselmesini sağlar.Holoterapi Bilinçaltı Nefes Çalışması, psikolojik rahatsızlıkların iyileştirilmesini, korku ve endişelerin giderilmesini, biyolojik  bedende bir çok patolojinin iyileşmesine yardımcı olarak, hormonların aktive edilmesini ve dengelenmesini, karma çözümden  ve ilişkilerin düzelmesine, bilinç  gelişimini, genetik  iyileşmeyi, huzur, bolluk ve bereketi oluşturmayı kapsayan  etkili bir çalışmadır.

Şimdi  “Özgürce Nefes Alma”  Zamanı ..

Holotropic Breathwork (Holoterapik nefes) Sözcük anlamı Yunanca da "bütün nefes “(bütünsellik) dir. Zihnin ustalık eğitimi  çalışması Holoterapik Nefes ile İçsel ve Kişisel Dönüşüm..

“Holoterapi”, Yunanca bir terim olup ; Nefesle yapılan klinik çalışma  tekniğidir. Holos= bütün ve trepein= dönüş sözcüklerinden oluşmuş

“bütünlüğe hareket etmek” anlamı taşımaktadır.

“Bütünlüğe varış” olarak tanımlanabilir.

Holoterapinin  kullanım alanları

• bilinç ve farkındalık gelişimi

• hormonların aktivasyonu dengelenmesi

• hafızanın boşaltımı genişletimi

• negatif  kalıpların çözülmesi  pozitif  bakış

• bilinçaltı  korku ve endişeleri  farketme ve  giderilmesi

• bütünün parçası olduğunu hissetme

• karma çözümü

• kurban –  halef   bilincinden çıkış

• DNA yönetim farkındalığı “ben seçmedim ki! ” ”Bu biçimiyle epigenetik alanına da katkı sunabilir.

• duyu algı açılımı

• birey bilincinden ilişki iletişim bilincine varış

• takıntılardan arınma

• botoks etkisi

• biyolojik beden üzerinde iyileştirici özellikler

 HOLOTERAPİ NEDİR ?

Arka planında herhangi bir dinsel ya da Budizm gibi  mistik  teokratik felsefeler yoktur. Kişinin fiziksel bedenini ve bilinç altını  nefesle yönetme çalışmasıdır. Kısacası bunu ”siz yapıyorsunuz, duygularınıza  duyarlı olmayı öğretiyorsunuz“ ve onların sorunsuz olarak akışına  izin verirken vücut fonksiyonlarınız, tüm enerjiniz ile  duygularınızı yönetmek için faaliyete geçiyor.

Psikiyatr Stanislav  Grof ve eşi Christina  Grof’'un 30 yıllık klinik çalışmalarıyla başlatılan temelinde "kendini tanımaya dayanan güçlü bir şifa olası hastalıklara önlem amaçlı ve içsel arınma, kişisel dönüşüm“ için uygulanan bir yöntemdir. Grof bir çok zihinsel ve fiziksel hastalığın psikopatolojisini  bu temele oturtmuştur. Duygular dış uyaranlara değil iç dünyamızdan oluşmuştur, dış uyaranlar herkes için aynı olduğu halde onları algılayış biçimlerimiz iç dünyamızın biçimlendirmesidir Bizler duygulara bağımlı canlılarız; bazen hiç istemediğimiz halde bağımlı olduğumuz bir duyguyu travmatik olarak tekrar yaşayarak  yaratırız.

“Nefes çalışmaları esnasında bu duyguyu tekrar oluşturur ve bu duygu ihtiyacını ortadan kaldırabilir“  böylece yaşam patentimizi daha kaliteli duruma getirebiliriz. Eski ya da  halen kullanılan biliişsel değişim tekniklerinden ve araştırmalarından  kök  alarak, klinik  ve  alan çalışmalarından derlenen konsertif bir çalışmadır.

  Daha kısa sürede olumlu nihai sonuçlara ulaşma da kişinin kendi bedeni ile nefese dayalı şifa amaçlı kullanılan güçlü bir araçtır.

Evrenle bütünleşiyorsunuz, O’ nun bir parçası olduğunuzun farkını hissediyorsunuz. Bu çalışmayı siz içsel süreciniz ile  ”siz yapıyorsunuz!”

Takip eden günlerinizde daha berrak ve net görüyor ve düşünüyorsunuz ve mutlu oluyorsunuz. Katılımcılar, güven ve desteğin olduğu platoda “kendini keşfetme, kendini bilme,  kendinin farkına varma, sonunda da iyileşme ve rahatlamayı" yaşarlar…

Çalışmalar kişiye özel ya da gruplar halinde uygulanır​.

Temel çalışma, karmik ve travma oluşturan blokajlaşmış  anılarınızla  yüzleşerek kabul etme sürecinizi kapsar.

Çalışma 4 aşamadan oluşur.


1 ) Tekniğin uygulama safhalarının paylaşımı, 2 )  Terapist eşliğinde kontrollü teknik nefes uygulaması, bu esnada yalnızca kısa bir süre için zihin dalgaları teta düzeyine getirilir. ​ 3 ) Uyarıcı - dönüştürücü telkinler;

Bu aşama kendi içinde de dört ayrı başlıkta uygulanır. Ayrıca telkinler üzerinde çalışılan çerçeve konuya özeldir. 4 ) Özgür bırakma süreci.

Ruh bu süreçte spontane iyileşme sürecine girer..

Yalnızca kısa bir süre için zihin dalgaları teta düzeyine getirilir. 

Terapistin çalışmayı içten, doğal, samimi olarak sürdürebilmesiyle danışan kendini güven içinde hisseder ve bilinçaltına kolayca inilerek blokajlarından arınır.

“Holoterapi özgürleşme çalışması 15 günde bir uygulanabilen iyileştirici bir tekniktir”.

Comments


bottom of page