top of page

Profesyonel Yaşam

CSC_0298.1.jpg

Son kitabı 2019 yılında yayımlanan Perihan Yıllı İstanbul’un eski semtlerinden Rami’ de sanayici Kemal Yıllı’nın altı çocuğunun üçüncü kızı olarak  dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Rami ilk ve orta okulları’nda, Plevne Lisesi ve İstanbul Kız Lisesi’nde tamamladı. Profesyonel yaşam süreci  içinde eğitime yönelik yeni yaklaşım modellerini dönemin yeniliklerini takip etmeyi yaşam prensibi olarak benimsediğinden ona göre  eğitim, “yaşayan nefes alan canlı organizma“dır. Perihan Yıllı çalıştığı süre içinde M.Ün. Atatürk Eğitim Fak.  lisans sonrası ISZÜ Y.Lisans ve S. Clemenrs Ün. Doktora programlarını tamamladı.. Öğretmen ve idareci olarak devlet okulu ve özel dersane müdürlüğü görevlerinde  profesyonel olarak yer aldı.. 

Lisans bitirme tezini "okul-aile-çocuk" üzerine,

Yüksek Lisans Projesi'ni  "Öğr4enmeye etki eden duyusal ve fizyolojik faktörler",

Doktora tezini ise  “Ergenlik Dönemi Gelişimsel Özellikleri; Dönemin Yaygın Stres Faktörlerinin Çeşitli Değişkenlerle Etkileşimi, Farkındalık Temelli Çözüm Yaklaşımları” üzerine yaptı.

 

05- 18 yaş arası gençler ile aile bireyleri arası yaş statü farklılığı olmaksızın interaktif paylaşımların kendisine sayısız katkılar sağladığını belirtmektedir.

 

2010 yılında kurumsal profesyonel  hayatından ayrılarak, kendi kişisel gelişim merkezini kurdu.  pozitif bilim tabanlı kişisel gelişim ve terapi alanlarında  aldığı yetkinliklerini danışanlarına uygulamaktadır  çeşitli özel - sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, kurumsal firmalar ve meslek odalarına panelist ve konuşmacı olarak katılmaktadır.

 

 

 

YAYINLANMIŞ KİTAP VE MAKALELER

 

• “İçindeki Sonsuz Güce UYAN” Kitap, İkinci Adam Yayınevi-,2019,

•“Bir Yudum Nefes” Kitap İskenderiye Yayınevi-2015

•“Melek Ağacı& Kolektif Togan Yayıncılık-yayında-2013

• “Ergenlik dönemi gelişimsel Özellikleri”Dönemin Yaygın Stres Faktörlerinin Çeşitli

Değişkenlerle Etkileşimi; Farkındalık Temelli Çözüm ve Yaklaşımlar”-2016

//St.Clements Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümü-Doktora Tezi

• “Öğrenmeye etki eden duyusal ve fizyolojik faktörler “-2013

//İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri

Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı Bitirme Projesi

• “Okul-Çocuk-Aile Etkileşimi” -1992

 

//Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Lisans Bitirme projesi

 

EĞİTİM
Doktora : St.Clements Üniversitesi- Klinik Psikoloji/2017
Yüksek Lisans: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi- Eğitim Yönetimi Denetimi/2013
Lisans: Anadolu Üniversitesi- Sosyoloji (devam ediyor)
Lisans: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Lisans Sınıf Öğretmenliği.(8 Yıl
Eğt.Programı & Yan Alan – Türk Dili ve Edebiyatı /1998
Yüksek Okul: Ortaköy Eğitim Enstitüsü
Lise: İstanbul Kız lisesi / Cağaloğlu Anadolu Lisesi
Plevne Lisesi
İlkokul: Rami İlk Okulu /Orta Okulu / Rami İlköğretim

 

 

Akademik  Olarak  Aldığı  Eğitimlerden  Bazıları:

·         Biruni Üniversitesi/Oyun Terapisi Uygulayıcısı

·         İTÜ Eğitim Yönetimi Okulu

·         Anadolu Üniversitesi Otistik Çocuklar Eğitimi 

·         NLP Yaşam Koçluğu Diploma & NLP Master Practitioner -Newport International

·         Internatıonal Breath Coching Center & Nefes Eğitimi ve Holoterapi Uzm.

·         Internatıonal Breath Coching CenterReiki Uzmanlığı

·         İstanbul Psikoloji Enstitüsü Yoğunlaştırılmış Psikolojik Testler Uygulayıcı Eğitimi (Bender Gestalt Görsel Motor Algılama)

·         İstanbul Psikoloji Entitüsü Psiko-Onkoloji terapisi

·         Access Consciousness Acssess the Bars

·         Psikologlar Derneği Temel Kuantum Düşünme Teknikleri ile Çekim Yasası Kuantum

·         Psikologlar Derneği Aile Danışmanlığı

·         Psikologlar Derneği Hipnoz

·         Psikologlar Derneği Psikoloji Eğitimi

·         Anadolu Üniversitesi Otistik Çocuklar Eğitimi

·         Rehberlik,  Toplam Kalite Yönetimi Yöneticileri Gelişim Seminerleri vb

·         Muhtelif Ulusal ve Uluslararası eğitim, festival fuar ve kongreler

bottom of page