top of page

Bilinç Haritası

Hawkins'in bilinç ölçümüne göre, Türkiye şu an ölçü değeri olarak 240'da.

Bu oldukça iyi, ama bu yalnız bir ortalama değer teşkil ediyor.

...


Birey olmaktan kişiliğe ulaşım sürecini irdeleme


Her bireyin olduğu gibi, her toplumun da kolektif bir bilinç düzeyi vardır. O düzeydeki değer yargıları, inançlar, düşünceler, kurallar, sınırlar toplumun her bireyinde rezonans yaratır. Dolayısıyla bir bireyin kolektif bilinç alanından kendisini çekmesi çok güçtür. Bunu başarabilmesi için kendi zihnini sıkı bir disiplinle, özlü bir dönüşüme götürmelidir. Bu da yaşadığı toplum tarafından yadırganır, çünkü kişinin gittiği yol ve yaşam biçimi, o toplumun değerlerinin çoğundan vazgeçmesi anlamına gelecektir.


Eğer bir düşünce sistemi desteklenmezse zayıflar.

Zayıflamaya yol açabilecek, genelde yüksek karizmaya sahip olan birey ve içerisinde yaşadığı toplum ile genelde çatışma oluşur ve kollektif alanda dirençlere yol açar.

2012 yılında ölen ve günümüzün usta ruhani öğretmenlerinden biri olan Dr. David Hawkins'in araştırmaları bu bilinç değerlerinin ölçümüne yönelikti. Kendisi bu konuda oldukça derin ve doğruluğu kanıtlanmış veriler açıklamıştı.

Hawkins'in bilinç ölçümüne göre, Türkiye şu an ölçü değeri olarak 240'da. Bu oldukça iyi, ama bu yalnız bir ortalama değer teşkil ediyor. Çoğunluk daha henüz 200 olan cesaret sınırını dahi aşmamış durumda. Aşağıdaki listede Türkiye toplumun maksimum 175 değerini temsil ediyor. Oldukça yüksek değere sahip olan minik bir azınlık, bu düşük ölçüyü ortalama olarak dengeliyor ve toplumun zaman içinde yükselmesini sağlıyor. Örneğin Almanya'nın değeri şu an 400'ün üzerinde. Bu toplum olarak da kendini belli ediyor, bilimin ve mantığın ağır bastığı bir toplum yapısı var.

Bir İnsan, tepkileri, ifadeleri, yaklaşımları, birikimleri, düşünce boyutu ve yazdıkları ile sosyal ve entellektüel yapısını oluşturur. İnsanın doğal yapısı, görgüsü, eğitimi, arzuları ve yaşam akışının bileşkesi, David Hawkins'in bilinç haritası ile tanımlanmış, somuta indirgenmiştir. Bireyin psiko-sosyal profili; kalibre, seviye, hayatı kavrayış, enerji çekim alanı ile somut şekilde kategorize edilerek tanımlanmıştır. Bu çerçevede oluşturulan kategoride 20 kalibreden 1000 kalibreye, utançtan aydınlama duygusuna, yok edicilikten saf bilince, nefretten ben bilincine uzanan, 17 kategori oluşturulmuştur. Bu tablo, detaylı incelendiğinde, birey hem kendini, hem muhataplarını, hem de toplumun öncülerine, üretenlerine yönelik algılarını, yeniden gözden geçirebilmekte, insanlarına yönelik daha şeffaf bir düzeye ulaşabilmektedir.


İnsanı kategorize eden 17 aşama:


+ 700 Kalibre = Aydınlanma, Saf bilinç, Ben olma = İnsanlığı etkileyen en üst bilinç düzeyi.

+ 600 Kalibre = Dinginlik, Bilgelik, Kendini gerçekleştirme = Beni aşmış bütüne katkıda bulunma düzeyi.

+ 540 Kalibre = Haz alma, Dinginlik, kabullenme = Yüksek enerji, uç denemeler.

+ 500 Kalibre= Sevgi, Aşkınlık, Zararsızlık ilkesi = Hızlı gelişen, globalleşen, sezgi gücü, duygu'dan bilince geçiş.

+ 400 Kalibre = Soyut Kavrama, Objektif ve Rasyonel = Karmaşığı kolay özümseme, sentezci, felsefi yaklaşım.

+ 350 Kalibre = Affedici, Uyumlu, Kabulcu = Çözümcü, güçlü öz disiplin, Eşitlik içinde çeşitliliğe saygı.

+ 310 Kalibre = İstekli, Umutlu, teşvik eden, optimist = Açık fikirli, dost, bütüne katkıcı, yeniden alt seviyelerden başlamaktan rahatsız olmayan, yüksek özsaygı.

+ 250 Kalibre = Nötr, güven, deneme ve tatmin = İçsel güçün ve güvenin başlangıcı, özgürlükçü, yargılamayan.

+ 200 Kalibre = Güç, Cesaret, Olasılıklı = Özeleştiriye açık, yeniyi deneyebilen, gelişime açık, üretkenliğe geşiş.

+ 175 Kalibre = Mağrur, Şişkin Ego, Talepkar = Toplum onaylı, şiddet meslekleri, dışsal güçle övünç, milliyetçilik, politik ve dinsel değerlere yükseltme. Duygusal problemlerini yok sayma.

+ 150 Kalibre = Kızgınlık, Şiddet, Saldırgan = Kızgın, Çabuk Parlayan, Kavgacı, abartılmış arzuların çaresizliğini yaşama.

+ 125 Kalibre = Kıskançlık, Arzu, Hayal Kırıklığı = Para, prestij ve güç kazanma arzusu.

+ 100 Kalibre = Tutsak, Korku, Ceza = Kıskanma, Endişe, Totaliter yönetim ve Kurtarıcı beklentisi.

+ 75 Kalibre = Trajik, Memnuniyetsiz, Depresif = Göz yaşı, Depresyon, Bağımlılık, Kayıp Yaşam.

+ 50 Kalibre = Çaresizlik, Umutsuz suçlayıcı, Apati = Umutsuzluk, Yoksulluk, Çaresizlik, bitkinlik, Başkalarına bağımlılık.

+ 30 Kalibre = Gaddar, Kinci, Günahkar, Suçlu = Mazoşist, Öfkeli, Kurban Rolü

+ 20 Kalibre = Yok edici, Utanç, Öfke, Nefret = İçe kapanık, hiç hissetme, Paranoya, Psikoz, Sahte Gurur, tehlikeli kişilik.


Spiritüel kişilerin düşüş gösteren bilinç değerleri


David R. Hawkins'in ölçüm sistemine göre, her şeyi doğru, ya da doğru değil, olarak kalibre etmek mümkün. İlgilenenler, ingilizce kitaplarını okuyup, kendileri deneyebilirler. Bu sisteme göre, 2003 ile 2005 yılları arasında yapılan ölçümlerde, gelmiş geçmiş spiritüel öğretmenlerin ne kadar yüksek bilince sahip oldukları belirlenmiş. Ayrıca yükselip tekrar düşen gösteren spiritüel liderlerin listesi de var.

Not: Spiritüel öğretmen olabilmek için bilinç düzeyi en az 460 olmalı.

• Haidakhan Babaji 700-800 arası iken 200'ün altına düşmüş, • Ramesh Balsekar 760 iken düşmüş değeri ile ilgili bilgi yok, • Swami Sivananda 615 iken, 195'e düşmüş. Sivananda, ender olan “aydınlananların” düşüşünü yaşamıştır, • OSHO 570 iken önce 180' e ve sonra 90'a düşmüş, • Sathya Sai Baba 535 iken 198' e düşmüş, • Eckhart Tolle, günümüzün önde gelen spiritüel öğretmenlerinden biri olarak 525 iken, 240'a düşmüş, • Jiddu Krishnamurti, dünya öğretmeni olarak bilinen hintli 525' den 175' e düşmüş. • Sri Sri Ravi Shankar 515 iken 195' e düşmüş, • Deepak Chopra 500' den 195'e düşmüş.


Cehaletin Belirtileri ve Nitelikleri


Günlük yaşamda cesaret; medeni ve cahil türü olarak temelde ikiye ayrılırken, medeni cesaret bilgiye yetkinliğe dayanan özgüveni, cahil cesareti ise, içsel bir temele dayanmadan, salt şova dönük, ben yaparım çılgınlığını ifade etmektedir. Bilim adamlarının bu konuyu sorgulayarak, bilimsel düzeyde açıklamaya kavuşturdukları yazı aşağıda:


"Kruger sendromu" Nobel ödülü alan çalışma


İki psikiyatri uzmanı, 10 yıl kadar önce bir teori ortaya atmış, şöyle ki; "Cehalet, gerçek bilginin aksine, bireyin kendine olan güvenini artırır." Ve bunun üzerine bir araştırma başlatıldı. Fizyolojik ve zihinsel alanda yapılan çeşitli uygulamaların sonucunda şu bulgulara ulaşıldı:

• Niteliksiz insanlar ne ölçüde niteliksiz olduklarını fark edemezler. • Niteliksiz insanlar, niteliklerini abartma eğilimindedir. • Niteliksiz insanlar, gerçekten nitelikli insanların niteliklerini görüp, anlamaktan acizdir. • Eğer nitelikleri, belli bir eğitimle artırılırsa, aynı niteliksiz insanlar, niteliksizliklerinin farkına varmaya başlar.

Cornell Üniversitesi'ndeki öğrenciler arasında bir test yapıldı ve klasik "Nasıl geçti?" sorusuna öğrencilerden yanıtlar istendi. Soruların yüzde 10'una bile yanıt veremeyenlerin, kendilerine güvenleri oldukça yüksekti. Onlar testin yüzde 60'ına doğru yanıt verdiklerini düşündükleri, hatta iyi günlerinde olmaları halinde, yüzde 70 başarıya ulaşabileceklerine inandıkları ortaya çıktı. Soruların yüzde 90'ından fazlasını doğru yanıtlayanlar ise, en alçakgönüllü olanlardı. Soruların yüzde 70'ine doğru yanıt verdiklerini düşünüyorlardı.


Tüm sonuçlar bir araya getirildi

“İşinde çok iyi olduğuna” yürekten inanan yetersiz kişi, kendini ve yaptıklarını övmekten, her işte öne çıkmaktan ve aslında yapamayacağı işlere talip olmaktan hiçbir rahatsızlık duymaz. Aksine her şeyin hakkı olduğunu düşünür. Ancak bu "cahillik ve haddini bilmeme" karışımı mesleki açıdan müthiş bir itici güç oluşturur. Eksiler kariyer açısından artıya dönüşür. Sonuçta, ‘kifayetsiz muhterisler’ her zaman ve her yerde daha hızlı yükselirler.

Bu arada, gerçekten bilgili ve yetenekli insanlar, çalışma hayatında ‘fazla alçakgönüllü' davranarak öne çıkmaz, yüksek görevlere kendiliklerinden talip olmaz, kıymetlerinin bilinmesini beklerler. Tabii beklerken kırılır, kendilerini daha da geriye çekerler. Muhtemelen üstleri tarafından da ‘ihtiras eksikliği’ ile suçlanırlar."


Siz de çevrenize şöyle bir bakın diyeceğim ama, eminim bu satırları okurken bile aklınızdan bir dolu yüz, bir dolu isim geçmiştir. Dunning ile Kruger'in, bu çalışmalarıyla 2000'de Nobel yerine, Harvard Üniversitesi'nin Ig Nobel'ini alma nedeni "cahil olmamalarıydı".

fethiye.net/turkish/notlar/hawkins-bilinc-haritasi.htm

bottom of page