top of page

21. Yüzyıl Kent Bilincinde Stockholm Sendromu

Rahatsız Edici Psikolojik Olgular

"Stockholm Sendromu" ve "FOMO Sendromu"

"Cellatına Aşık Olma" ve " Bir şeyi Kaçırma Korkusu"


İnsan zihni , bir yandan olağanüstü dayanıklılığa sahipken diğer yandan da yapısal olarak savunmasızlık yeteneğine sahip oldukça karmaşık bir yapıdadır.

Son yıllarda tuhaf bir psikolojik fenomen olan Stockholm Sendromu uzmanları gündemi oldukça meşgul etmektedir.


Peki, neden Stockholm Sendromu?

Yıl 1973' , Stockholm'deki bir banka soygun sonrasında ortaya çıkan bu sendrom, rehinelerin kendilerini tutsak edenlerle duygusal bir bağ geliştirdiği psikolojik bir durumu tanımlayan bir kavram ortaya çıkarmıştır. Stockholm Sendromu başlangıçta dramatik durumlar için tanımlansa da , 21. yüzyıl kent bilinci bağlamında evrilerek yeni boyutlar kazanmıştır. Modern Kent Görünümü 21. yüzyıl, kentsel yaşamı enteresan değişikliklere tanık oldu. Teknolojinin, aklın sınırlarını zorlayan ilerleyişi ve bu evrilişin birbirine bağlılığı ve sosyal medyanın yükselişi etkileşim kurma, iletişim kurma ve ilişki kurma şeklimizi yeniden şekillendirdi. İnsanlar, dijital kişiliklerini seçtikleri ve çevrimiçi topluluklardan beklentiye girerek onay aradıkları, sanal dünyalarla giderek daha fazla iç içe yaşar oldular.. Bu bağlamda, Stockholm Sendromu kendisini kulvarlar farklı gibi yorumlansa da yeni ve beklenmedik şekillerde tezahür ettirmek için verimli bir zemin bulmuştur.
Sosyal Medya ve Mukayesenin Tehlikeli boyutları Modern kent bilincindeki

Stockholm Sendromu olgusu

, sosyal medya alanında görülebilir. Facebook, Instagram ve Twitter gibi platformlar, bireylerin hayatlarını, b


aşarılarını ve özenle seçilmiş görselleri sergilediği sanal topluluklara dönüştü. Başkalarının yaşamlarına sürekli maruz kalan bireyler kendilerini takip ettikleri kişilere hayranlık, kıskançlık ve hatta bağımlılık duyguları geliştirirken bulur oldular. Bu dijital bakış açısı, bir şeyi kaçırma korkusu, bireyleri saplantılı bir şekilde kendilerini başkalarıyla karşılaştırmaya iterken, kendinden şüphe duymaya, kaygıya, korkuya, kendinden uzaklaşmaya ve öz-değerin azalmasına yol açabilmektedir. Öyle ki, insanın günlük hayatta yaşadığı gelişmeleri bilmediği veya kaçırdığı endişesi yerini "sosyal medyadaki gelişmeleri takip edememe korkusuna evrilmiş ve FOMO ( Fear of Missing Out) Sendromu" na yol açarak çağımız rahatsızlıklarında yerini almıştır!


Bu psikolojik savunmasızlık, Stockholm Sendromu" nun gelişmesine kapı açar çünkü insanlar kendilerini daha başarılı veya göz alıcı hayatlar olarak algıladıkları kişilere sempati duyarken ve onlarla özdeşleşirken bulabilirler. Böylesi çalkantılı bir durum siyasi kimliklere bağımlılık hatta bir nevi tarikat lideri konumuna getirmektedir. Mental olarak bir yetersizlik söz konusudur ve kişi veya guruplar adeta mankurtlaşmıştı


Tüketimde Zorbalık Çağı Tüketimcilik ve maddecilik, 21. yüzyıl kent bilincinin belirleyici özellikleri haline geldi. Reklamlar, ürün ve hizmetlerin satın alınması yoluyla mutluluk ve tatmin vaat eden arzu edilen yaşam tarzlarının görüntüleriyle bizi bombardımana tutar oldu. Bu direkt ya da sübliminal mesajlara sürekli maruz kalmak, bireylerin arzularını sömüren varlıklarla duygusal bağlar geliştirdikleri bir esaret duygusu yaratabilir. Stockholm Sendromu, bu senaryoda olumsuz etkilerine rağmen toplumsal beklentilere uyma isteği olarak kendini gösterir. İnsanlar, bir şeyleri kaçırma korkusu ya da sosyal onay alma arzusuyla kendilerini bir çalışma, harcama ve biriktirme döngüsünde kapana kısılmış bulabilirler. Bunu yaparken, farkında olmadan materyalist varlıkların tutsağı olurlar, gerçek özlemlerinden ve gerçek esenlik duygularından da hissetmeden ödün verirler.


Grup Kimliği ve Siyasi Kutuplaşma boyutu 21. yüzyıl siyasi kutuplaşmada da bir artışa ve ortak inançlara dayalı birbirine sıkı sıkıya bağlı çevrimiçi toplulukların oluşumuna tanık oldu. Bu ideolojik yaklaşım içinde, bireyler seçtikleri gruba karşı sarsılmaz bir sadakat geliştirebilir ve kendilerini ideolojik olarak esir alanlara karşı Stockholm Sendromu belirtileri gösterebilirler. Aidiyet arzusu ve kimlik duygusu, insanları aşırı pozisyonlar almaya, savunulamaz fikirleri savunmaya veya karizmatik figürleri körü körüne desteklemeye itebilir. Bu fenomen, bilişsel uyumsuzluk ortaya çıktığında özellikle telaffuz edilir, çünkü bir çıkar alışverişi söz konusudur ve bireyler, grup kimliklerini ve sosyal konumlarını korumak için kendilerini tutsak eden kişinin eylemlerini haklı gösterebilir.

Sonuç olarak, 21. yüzyılın kentsel bilinci, Stockholm Sendromunun yeni ve beklenmedik şekillerde tezahür etmesi için yayılmacı ve süreklilik arz eden bir üreme alanıdır. Sosyal medya, tüketicilik ve siyasi kutuplaşma, bireyler ile onların ilgilerini ve isteklerini esir alanlar arasındaki duygusal bağların gelişmesine katkıda bulundu. Bu psikolojik zayıflıkları tanımak ve anlamak, gelişen toplumsal dinamikler karşısında sağlıklı ve dengeli bir zihniyeti sürdürmek için çok önemlidir. Dijital çağın zorluklarını aşarken, dayanıklılık, öz farkındalık, eleştirel düşünme geliştirmek çok önemlidir. Kendi yaşamlarımızda ve içinde bulunduğumuz topluluklarda Stockholm Sendromu potansiyelini ve Fomo Sendromu" nun farkına vararak ve kabul ederek, psikolojik olarak kurtulabiliriz.

Σχόλια


bottom of page