top of page

"Seçim Psikolojisi", Geleceğimizi Şekillendirmeyi Keşfetmek


İnsan psikolojisi, kim olduğumuzun özünü oluşturabilmek için karmaşık bir şekilde birbirine örülmüş büyüleyici bir düşünce, duygu ve davranış dokusudur. Bu karmaşık çerçeve içinde, yaşamlarımızın yönünü ve sonucunu etkileyen doğuştan gelen ve algısal ihtiyaçlarla beslenen bir yetenek olan seçim gücü yatmaktadır. Bu makale ile psikolojimizin, yaptığımız seçimler ve bu seçimlerin nihai olarak geleceğimizi nasıl şekillendirdiği arasındaki derin ilişkiyi objektif olarak araştırma amaçlanmıştırSeçim Psikolojisini Anlamak:

Hiç farkında olmasak da karar verme süreci psikolojimizin merkezinde vardır; bu bilişsel süreçlerin, duyguların, değerlerin ve geçmiş deneyimlerin karmaşık bir etkileşiminin sonucudur. Seçimlerimiz keyfi değildir; arzularımız, inançlarımız,, korkularımız, beklentilerimiz ve de sosyal etkilerimiz dahil olmak üzere sayısız faktörden etkilenirler. Psikolojik yapımız, dünyayı yorumlamamız için bir mercek oluşturur ve verdiğimiz kararların tümünü önemli ölçüde etkiler.


Algı Gücü:

Eşsiz psikolojik yapımız tarafından şekillendirilen dünya algımız, yaptığımız seçimlerde çok önemli bir rol oynar. İki kişi aynı durumla karşı karşıya kalabilir, ancak algıları büyük ölçüde farklılık gösterebilir ve bu da farklı seçimlere ve sonuçlara yol açar. Geçmiş deneyimlerimiz, duygusal durumlarımız, önyargılarımız seçenekleri nasıl değerlendirdiğimizi ve karar verdiğimizi etkileyerek algımızı biçimleriyle renklendirir. Algımızın öznelliğini kabul etmek, bakış açımızı genişletmemizi ve uzun vadeli refahımızla uyumlu seçimler yapmamızı sağlayacaktır.


Motivasyonun Rolü:

Motivasyon, seçimlerimizin arkasındaki etkin bir itici güç olarak hizmet eder. Bizi belirli hedeflere ve özlemlere doğru iten enerjik ve efektif bir yakıttır. Psikolojimiz, motivasyonumuzun doğasını ve yoğunluğunu etkiler. Bazı seçimler, kişisel değerler, tutkular veya bir amaç duygusu gibi içsel faktörler tarafından yönlendirilebilirken, diğerleri, toplumsal beklentiler veya ödül arzusu gibi dış faktörler tarafından yönlendirilebilir. Altta yatan motivasyonlarımızı anlamak, kişisel gelişimi ve tatmini teşvik ederek, otantik benliklerimizle rezonansa giren seçimler yapmamıza yardımcı olur.


Bilişsel Önyargıların Etkisi:

İnsan yanılabilir bir varlıktır, bu sebeple seçimlerimiz bilişsel önyargılara, yani muhakememizi etkileyen sistematik düşünme hatalarına tabi olabilir. Doğrulama , kullanılabilirlik kodlama veya çapalama gibi önyargılar, karar verme sürecimizi ince bir şekilde bozabilir ve bizi en uygun seçimlerden saptırabilir. Bu önyargıların farkında olmak ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek, bilinçsiz önyargılardan ziyade akılcılığa ve mantığa dayanan daha bilinçli kararlar vermemize yardımcı olabilir.


Seçimler ve Dalgalanma Etkisi:

Seçimlerimiz münferit olaylar değil, hayatımızın büyük mozaiğinin birbirine bağlı parçaların bütünleyenidir. Verdiğimiz her bir karar, geleceğimizi şekillendiren bir dalgalanma etkisi yaratarak bir dizi sonucu ve ardından ise gelen seçimleri tetikler. Küçük seçimler zamanla birikerek kişisel ve profesyonel yollarımızda önemli değişikliklere yol açabilir. Her seçim, ilişkilerimizi, kariyer gidişatımızı, esenliğimizi ve genel tatmin duygumuzu etkileyen bir yapı taşıdır.


Sorumluluğu ve Temsilciliği Kucaklamak:

Seçimlerimizin etkisini kabul etmek, yaşamlarımız için sorumluluk almamızı sağlayacaktır. Bu şekilde geleceğimizi şekillendirme gücüne sahip olduğumuzu fark ederiz. Sorumluluğu kabul ederek, kendi hayatlarımızda pasif gözlemciler yerine aktif katılımcılar oluruz. Bu ajansı benimsemek, değerlerimiz, özlemlerimiz ve uzun vadeli vizyonumuzla uyumlu kasıtlı seçimler yapmamızı sağlar.


Dikkatli Karar Vermeyi Geliştirmek:

Dikkatli karar verme, iç gözlemi ve bilinçli müzakereyi ve öz farkındalığı, içerir. Farkındalığı geliştirerek, düşüncelerimize, duygularımıza ve önyargılarımıza uyum sağlarız ve kendimizle, genetiğimizle, otantik benliğimizle uyumlu seçimler yapmamızı sağlar. Dikkatli kararlar öz-yansıtma, empati ve uzun vadeli sonuçların değerlendirilmesine dayanır. Hayatın sürekli değişen akımlarında gezinirken kişisel gelişimi, dayanıklılığı ve tatmin duygusunu teşvik ederler.


Sonuç olarak, diyebiliriz ki!

Psikolojimiz ve yaptığımız seçimler iç içe geçmiş durumda efektif bir oluşumla, hayatımızın gidişatını ve potansiyelimizin farkına varmamızı şekillendiriyor.


Perihan Yıllı, 2023 Mayıs
https://tr.pinterest.com/pin/1050323944321425124/ https://www.unexplained-mysteries.com/forum/topic/228113-labyrinths/Comments


bottom of page