top of page

İnsan Doğayı Yok Ediyor

Güncelleme tarihi: 4 Ağu 2023

Doğayı tahrip etmenin altında yatan psikolojik Sebepler


Sadece farkındalık;

Bir Damla Suyun nelere muktedir olduğunu, ve

Her ağacın son ağaç olduğunu düşünerek!İnsanlar varoluşlarından bu yana zorunlu ya da keyfen, çevrelerindeki dünyayı şekillendirme ve dönüştürme konusunda benzersiz donanıma sahip bilinen tek türdür. Bu yetenekleri ile önemsenecek değerdeki ilerlemelere ve başarılara yol açarken, aynı paralelde doğal çevreye büyük tahribatlar getirdi. İnsanoğlunun bu eylemleri ormansızlaşma ve habitat tahribatından kirliliğe ve iklim değişikliğine kadar, Dünya üzerindeki hassas yaşam dengesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur.

Özellikle de tatlı su kaynaklarının dolaylı yollardan ya da bilinçsizce doğrudan kurutulması canlı cansız hayatı tehdit eder boyutlardadır.

Bu yıkıcı davranışları ele almak ve en azından hafifletmek istiyorsak, insanın doğal yaşamı yok etmesine neden olan psikolojik faktörleri anlamak çok önemlidir

Araştırmacılar, doğayı yok eden topluluklarla hatta siyasi erklerle bir dizi psikolojik sosyolojik çalışmalar yaparak pozitif sonuçlar oluşturacak toplumsal kurallar oluşturabilirler.

Bu çerçevede inceleyebilecekleri bazı önemli konular şunlardır:

1. Kısa vadeli tutumlar:

Araştırmacılar, insanları çevreye zarar veren faaliyetlerde bulunmaya iten temel tutum ve motivasyonları inceleyebilir. Bu faktörleri anlamak, bazı bireylerin neden kısa vadeli kazanımlarına, doğa üzerindeki uzun vadeli sonuçlarından daha fazla öncelik verdiğine dair iç görüler sağlayabilirler.


2. Bilişsel önyargılar, geleneksel anlayışlar :

Psikolojik / Sosyolojik araştırmalar, çevreye zararlı kararlara yol açan geleneksel kültürel aktarımların ülke ve toplum bazlı detay araştırmalarını çalışabilirler. Örneğin, bireylerin kolektif etkiyi dikkate almadan paylaşılan kaynakları kullandıkları "ortak mal trajedisi" olgusu, çevresel bozulmaya katkıda bulunabilir.


3. Duygusal tepkiler:

Çevre sorunlarına yönelik ilgisizlik, kayıtsızlık veya inkar gibi duygusal tepkileri keşfetmek, belirli bireyler arasındaki ilgi ve eylem eksikliğine ışık tutabilir.

4. Çevresel değerler ve inançlar:

Araştırmacılar, bir bireyin çevresel değerlerinin ve inançlarının doğaya karşı davranışlarını nasıl etkilediğini analiz edebilir. Kültürel, sosyal ve ekonomik faktörler bu değerlerin şekillenmesinde önemli bir rol oynayabilir.

5. Ahlaki muhakeme:

Çevre sorunlarıyla ilgili ahlaki muhakeme ve etik çerçeveleri incelemek, bireysel çıkarlar ile çevrenin korunması arasındaki çatışmaları anlamaya yardımcı olabilir.

6. Sosyal etkiler: Çalışmalar, sosyal normların, akran baskısının ve toplumsal beklentilerin bireylerin çevre ile ilgili kararlarını ve eylemlerini nasıl etkilediğini araştırabilir.


7. Kişilik özellikleri: Araştırmacılar, empati, vicdan, veya heyecan arama gibi belirli kişilik özelliklerinin çevresel olarak yıkıcı davranışlarla ilişkili olup olmadığını araştırabilirler.

8. Çevre eğitimi ve farkındalık: Çevre eğitimi ve bilinçlendirme kampanyalarının insanların davranışları üzerindeki etkisini anlamak, çevre yanlısı eylemleri teşvik etmek için daha etkili müdahaleler tasarlamaya yardımcı olabilir.

9. Başa çıkma mekanizmaları: Bireylerin, inkar veya rasyonalizasyon gibi çevresel yıkım bilgisiyle nasıl başa çıktıklarını keşfetmek, davranış değişikliğinin önündeki potansiyel engeller hakkında fikir verebilir.

10. Müdahaleler ve davranış değişikliği: Araştırmacılar, teşvik programları, politika değişiklikleri veya eğitim girişimleri gibi çevre yanlısı davranışı teşvik etmeyi amaçlayan çeşitli müdahalelerin etkinliğini de araştırabilirler.

Araştırmacılar, bu psikolojik yönleri inceleyerek, çevresel yıkıma katkıda bulunan karmaşık faktörler hakkında kapsamlı bir anlayış geliştirmeyi amaçlıyor. Bu bilgi daha sonra hem bireysel hem de toplumsal düzeyde sürdürülebilir ve çevre dostu davranışları teşvik etmek için stratejilerin geliştirilmesine bilgi verebilir.


25, Temmuz, 2023


(devam edecek...

Commentaires


bottom of page